تاکتیک های مقاومت مدنی در قرن ۲۱

این کتاب متعلق به قفسه کتاب مجازی هر کسی است که در حال مطالعه یا تمری اقدامات غیر خشونت آمیز است.


برای دانشمندان: این تک نگارش اثر اصلی ژان شارپ در سال 1973 با عنوان روش های اقدام بدون خشونت را به روز می کند و طبقه بندی های شارپ را شامل 148 تاکتیک دیگر می کند.


برای مربیان و معلمان: به طور خلاصه و در عین حال جامع ، این مرور اجمالی از خشونت ، مکانیزم های موفقیت اقدامات غیر خشونت آمیز را توضیح می دهد.


برای فعالان: این منبع ، در ارتباط با پایگاه الهام بخش تاکتیک های غیر خشونت آمیز بین المللی Nonviolence و بایگانی آموزشی ، جعبه ابزار فعالان را بزرگ می کند. این تک نگاره نه تنها در زمینه عمل ، بلکه در کلاس های درس که به مطالعه اقدامات غیر خشونت آمیز ، مقاومت مدنی ، ایجاد صلح و حل تعارض خلاق در سراسر جهان می پردازد ، به عنوان یک متن اساسی عمل می کند.